Data fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan tilgås til forskningsformål. Se retningslinjer for adgang her.


Alle ansøgninger om data fra godkendte, støttede kliniske kvalitetsdatabaser skal ske via det fælles ansøgningsskema.

Udfyldt skema fremsendes til RKKP (fagligkvalitet@rkkp.dk)

Udover retningslinjerne kan ses notat med oplysninger om lovgivning for adgang til kvalitetsdata til hhv. forskningsformål og kvalitetsformål.

Retningslinjerne har været gældende for alle ansøgninger om dataadgang, modtaget i databaserne efter d. 1. februar 2013.

Retningslinjerne er i november 2013 hhv. marts 2015 præciseret ift. oprindelig udgave af feb. 2013. Derudover er i juli 2015 og sept. 2015 opdateret i forbindelse med en ændring i processerne for videregivelse jf. Persondataloven § 10, stk. 3.


Retningslinjerne er baseret på ”Rapport om anvendelse af kliniske kvalitetsdata til forskning”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det daværende Rådgivende Forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Denne rapport kan rekvireres ved henvendelse til RKKP (fagligkvalitet@rkkp.dk)

Ved forskelle i tolkning af retningslinjerne og gældende lovgivning på området, er det altid de dataansvarlige hhv. centrale sundhedsmyndigheders tolkning af sidstnævnte, der er gældende.