Regionernes databasepulje udmøntes årligt dels via udmøntning af driftsmidler dels via udmøntning af en årlig projektpulje. I menu til venstre er dels vejledning om bogholderi og regnskab rettet til personer, der har modtaget bevilling fra puljen samt information om, hvilke databaser er prioriteret.

For oplysninger om hvilke projekter, der er iværksat se her

Abonnér

Introduktionskursus for patient- og pårørenderepræsentanter i kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper


I RKKP arbejder vi på at få aktiv patient- og pårørendeinddragelse i databasernes styring, herunder sikring af reel patientindflydelse på indikatorvalg samt i drøftelserne af forbedringsindsatserne. For at blive klædt på til at varetage denne funktion, tilbyder RKKP et introduktionskursus for nye patient- og pårørenderepræsentanter.

Næste kursus afholdes 7. marts 2019 i Odense.

Læs mere om Patient- og pårørendeinvolvering i kliniske databasers styregrupper her.