RKKP er en netværksorganisation bygget op omkring de kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP's Videncenter.
På kræftområdet er databaserne forankret i de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk). 
RKKP har endvidere en bestyrelse samt et fagligt råd.

Organisationsdiagram følger

Programmets primære formål er at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.

RKKP har fokus på at sikre rammer for prioritering og drift af databaserne; bedre udnyttelse af eksisterende data/reduktion af inddateringsopgaven; standardisering af input og output i forhold til databaserne; produktudvikling samt egentlig metodeudvikling.

Se  RKKP's Vision, Mission og Værdier

På disse sider fortælles mere om RKKP, RKKP's Videncenter samt aktiviteter og rammer for RKKP – oplysningerne er rettet til de kliniske kvalitetsdatabaser og personer, der arbejder med kvalitetsdata.

Læs mere om RKKP's bestyrelse, fagligt råd, databaserne, DMCG.dk og RKKP's Videncenter via links i venstremenuen.