Bestyrelsen for RKKP består af Regionssundhedsdirektørkredsen samt repræsentanter for Kommunernes Landsforening, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Se kommissorium for bestyrelsen her


Bestyrelsen består af:

  • Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland (Formand)
  • Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden
  • Koncerndirektør Leif Panduro Jensen, Region Sjælland
  • Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark
  • Koncerndirektør Anne Bukh, Region Nordjylland
  • Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner
  • Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
  • Direktør Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen
  • Kontorchef Hanne Agerbak, Kommunernes Landsforening