Beskrivelse
Dansk Apopleksiregister en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som har til formål at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter med akut apopleksi og transitorisk iskæmisk anfald (TIA) i Danmark via monitorering af implementeringen af nøgleanbefalinger fra de nationale kliniske retningslinjer.

English description of the Danish Stroke Registry
 
Data
Databasen opsamler data svarende til 15 procesindikatorer og 4 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter indlagt med akut apopleksi eller TIA.

DAP er baseret på indtastning af data indtastet på DAPs KMS databaseplatform samt data fra CPR-registeret og Landspatientregisteret.
 
Status
Dansk Apopleksiregister blev etableret i 2003, og der er siden indberettet mere end 120.000 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi og TIA i Danmark.

Der indberettes årligt ca. 11.000 patientforløb med apopleksi og pr. 1.september 2013 blev indberetning af patienter med transitorisk iskæmisk anfald (TIA), påbegyndt. I sidste sidste del af 2013 blev indberettet 1290 patientforløb med TIA.

Registreringsskema

Registreringsskema SAH
 
Registreringsskema - trombolyse
 
Registreringsskema - trombektomi 
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport - er under opdatering
 
Datadefinitioner
 
Datadefinitioner - trombolyse

Datadefinitioner - SAH
 
Bilag gældende for alle datadefinitioner:
 
Bilag 1 - SSS Score
Bilag 2 - Ergoterapeutisk vurdering - vejledning
Bilag 3 - Fysioterapeutisk vurdering - vejledning
Bilag 4 - Screening for dysfagi - GUSS 
 
Beregningsregler
 

Aktuelt


Susanne Zielke, klinisk sygeplejespecialist MHSc(N) har valgt at udtræde at styregruppen. Susanne har været eSusanne Zielke, klinisk sygeplejespecialist MHSc(N) har valgt at udtræde at styregruppen. Susanne har været en del af formandskabet siden DAP's start i 2003. En stor tak til Susanne for mange års stor arbejdsindsats for DAP og for apopleksi området. 

I stedet er Peter Vögele, udviklingsergoterapeut , Rigshospitalet - Glostrup tiltrådt som en del af formandskabet. Peter har været medlem af styregruppen siden 2012. DAP ser frem til et fortsat godt samarbejde med Peter.

Pr. 1. januar 2017 skal alle afdelinger i DK, som behandler patienter med Subaraknoidalblødning (SAH): ICD.10 koder: DI60.0 til og med DI60.7. indberette disse til den kliniske kvalitetsdatabase Dansk Apopleksiregister.

 

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Annette Ingeman 
 
Formandskab
Jesper Gyllenborg
Ledende overlæge
Roskilde Sygehus

 
Peter Vögele
Udviklingsergoterapeut
Rigshospitalet - Glostrup
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer