Beskrivelse
Dansk Blærecancerdatabase er en landsdækkende kvalitetsdatabase, der har til formål at opsamle information om patienter med blærecancer og monitorere behandlingskvaliteten af denne patientgruppe.
 
Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), patologiregistret (PR), CPR-registret samt i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (i forbindelse med cancerrelateret død).

Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende ud fra 11 kvalitetsindikatorer
 
Registreringsskema
 
Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport
  
Status

Planlægger opstart sommer 2014
 
Se også Dansk Urologisk Cancergruppes Hjemmeside: http://ducg.dk

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent
Anette Weis

Datamanager:
Poul Erik Schødt Schlosser

Formandskab:
Jørgen Bjerregaard
Overlæge

Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen