Beskrivelse
Dansk Blærecancerdatabase er en landsdækkende kvalitetsdatabase, der har til formål at opsamle information om patienter med blærecancer og monitorere behandlingskvaliteten af denne patientgruppe.
 
Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), patologiregistret (PR), CPR-registret samt i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (i forbindelse med cancerrelateret død).

Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende ud fra 12 kvalitetsindikatorer
 
Registreringsskema
 
Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport
 
Se også Dansk Urologisk Cancergruppes Hjemmeside: http://ducg.dk

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Inge Øster

Datamanager
Heidi Larsson

Epidemiolog
Birgitte Schütt Christensen

Formandskab
Jørgen Bjerggaard Jensen 
Professor, overlæge, dr. med. 

Øvrige medlemmer 
Se alle medlemmer af styregruppen