Beskrivelse
Landsdækkende 2015
Formål: CPOP - Opfølgningsprogram for cerebral parese har til formål, at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese, for at begrænse og/eller forhindre sekundære følger, som udviklingen af funktionsbegrænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet, svær skoliose af rygsøjlen og svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene.

Population
Børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande fra 0-15 år. Hvert år får 100-125 børn diagnosen cerebral parese. De tilbydes sundhedsfaglige indsatser i privat, kommunalt og regional regi.

Data
Indberetningssystem Comporto

Indikatorer
Oversigt årsrapporten s. 8
Definitioner

Variabelliste

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledninger/papirversioner www.cpop.dk/fagprofessionelle 
Øvrig dokumentation og vejledning/ fx Dokumentalistrapport se www.cpop.dk/om-cpop/regional-klinisk-kvalitetsdatabase

Kontaktpersoner


Hos RKKP:
Julie Tybjerg

​Styregruppeformand:
Charlotte Reinhardt Pedersen

National koordinator
Mette Johansen

Øvrige medlemmer:  
Næstformand: Ulrike Dunkhase-Heinl

Repræsentanter fra faglige selskaber:
• Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi: Kirsten Nordbye-Nielsen
• Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge: Helle S Poulsen
• Dansk Børneortopædisk Selskab: Niels W Pedersen
• Dansk Neuropædiatrisk Selskab: Gija Rackauskaite, barsel (midlertidigt i 2017: Charlotte Reinhardt Pedersen)

Repræsentanter fra de regionale arbejdsgrupper:
• Region Sjælland: Lise Bjerglund
• Region Hovedstaden: Charlotte Reinhardt Pedersen
• Region Nordjylland: Søren Harving
• Region Midt: Kirsten Nordbye-Nielsen
• Region Syddanmark: Niels W Pedersen

Eksterne repræsentanter:
• Spastikerforeningen: Mogens Wiederholt