Beskrivelse
Landsdækkende 2015
Formål: CPOP - Opfølgningsprogram for cerebral parese har til formål, at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese, for at begrænse og/eller forhindre sekundære følger, som udviklingen af funktionsbegrænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet, svær skoliose af rygsøjlen og svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene.

Population
Børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande fra 0-15 år. Hvert år får 100-125 børn diagnosen cerebral parese. De tilbydes sundhedsfaglige indsatser i privat, kommunalt og regional regi.

Data
Indberetningssystem Comporto

Indikatorer
Oversigt årsrapporten s. 7
Definitioner

Variabelliste

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledninger/papirversioner www.cpop.dk/fagprofessionelle 
Øvrig dokumentation og vejledning/ fx Dokumentalistrapport se www.cpop.dk/om-cpop/regional-klinisk-kvalitetsdatabase

Kontaktpersoner


Hos RKKP:
Julie Tybjerg

​Styregruppeformand
Niels Wisbech Pedersen

National koordinator
Mette Johansen

Øvrige medlemmer: 
Niels Wisbech Pedersen/ børneortopædkirurg / styregruppeformand, repræsentant for Dansk Børneortopædkirurgisk Selskab/ Region Syddanmark
Gija Rackauskaite, pædiater, repræsentant for Dansk Neuropædiatrisk Selskab / Region Midtjylland
Kirsten Nordbye-Nielsen, fysioterapeut, regional koordinator for CPOP, repræsentant for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi /Region Midtjylland
Helle Poulsen, ergoterapeut, regional koordinator for CPOP, repræsentant for Ergoterapifagligt Selskab, børn og unge /Region Syddanmark
Lise Bjerglund, pædiater, Region Sjælland
Charlotte Reinhard Pedersen, pædiater, Region Hovedstaden
Mette Johansen, fysioterapeut, regional koordinator for CPOP, Region Nordjylland
Helle Mätzke Rasmussen, national koordinator for CPOP, klinisk registeransvarlig for CPOP databasen
Repræsentant fra Spastikerforeningen (Handicappolitisk interesseorganisation) Mogens Wiederholt, direktør for Spastikerforeningen
Repræsentanter fra RKKP kompetencecentre
Julie Tybjerg, RKKP-kontaktperson
Ken Lund, RKKP epidemiolog