Beskrivelse
Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der omfatter aktiviteter fortaget af anæstesiologer på landets offentlige og private hospitaler. Databasen påbegyndte indberetning i 2004 og har potentiale for ca. 400.000 indberetninger årligt. 

Data fra DAD supplerer ofte forskningsudtræk i andre specialer, da databasen indeholder informationer, der ikke findes andre steder.

Data
Data indberettes via Klinisk MåleSystem (KMS) og webservices integreret i lokale journalsystemer. Data skal per 31. januar 2016 afrapporteres kvartalsvist til de regionale ledelsesinformationssystemer og herfra formidles til de kliniske afdelinger.
I februar 2015 implementeredes en ny version af databasen, DAD4, med ny indtastningsflade og nye indikatorer.

Indikatorer pr. februar 2015
Indikator 1: Andel patienter med manglende oplysninger om præoperativ risikofaktorer
Indikator 2: Andel patienter med uventet vanskelig intubation
Indikator 3: Andel patienter med umulig maskeventilation
Indikator 4: Andel patienter med manglende anslag af regional anæstesi
Indikator 5: Andel patienter med komplikation i anæstesiforløbet
Indikator 6: Andel patienter med svære smerter NRS >7 i postoperativt observations afsnit
Indikator 7: Andel patienter med behandlingskrævende kvalme i postoperativt observations afsnit
Indikator 8: Andel elektive (grad 4) kejsersnit i generel anæstesi
Indikator 9: Andel obstetriske patienter med regional anæstesi, der bliver konverteret fra regional- til generel – anæstesi ved elektivt kejsersnit (grad 4)
Indikator 10: Andel akutte kejsersnit (grad 1-3) i generel anæstesi
Indikator 11: Andel obstetriske patienter med regional anæstesi, der bliver konverteret til generel anæstesi ved akut kejsersnit (grad 1-3)
Indikator 12: Andel patienter med ikke livstruende blødning, der får målt hæmoglobin før erytrocyt transfusion
Indikator 13: Andel patienter med anæstesivarighed større end 2 timer, der ankommer til postoperativt observations afsnit med hypothermi (<36°)

Dokumentalistrapport
DAD4 dataspecifikationer
Vejledning i dataindtastning

Kontaktpersoner


Hos RKKP: 
Birgitte Rühmann

Styregruppeformand
Kristian Antonsen
Overlæge, dr. Med., vicedirektør
Bispebjerg Hospital
Tlf.: 35312941

Epidemiolog hos RKKP:
Helle Hare-Bruun
Klinisk Epidemiolog, Ph.d.
Tlf.: 38633281

Øvrige medlemmer:
Grethe Astrup, Århus Universitetshospital/DASAIM
Kim Garde, Rigshospitalet/DASAIMs bestyrelse
Lars Hyldborg, Rigshospitalet/DASAIM
Morten Lund Christiansen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Anne Tøttrup Klith, Randers Sygehus/DASAIMs bestyrelse
Per H. Lambert, Hjørring Sygehus/DASAIM
Erland Pedersen, Køge Sygehus/DASAIM
Charlotte Rosenstock, Hillerød Hospital/DASAIM (dokumentalist)
Bjørn Dreijer, Herlev Hospital
Helle Hare-Bruun, Epidemiolog, Ph.D
Monika Madsen, RKKP
Birgitte Rühmann, Kontaktperson