Beskrivelse
Landsdækkende 30/09/2010

Formål
Dansk Føtalmedicinsk Database har til formål at "monitorere og kvalitetssikre den prænatale screening for Downs syndrom og den prænatale diagnostik af medfødte misdannelser. Ved at monitorere detektionsrate og screen-positiv rate for de enkelte afdelinger og regioner, samt give afdelingerne feed-back på egen praksis forventes det, at kvaliteten af screeningen kan optimeres og fastholdes på landsplan. De udfald der screenes for er sjældne, hvilket gør dem særdeles vigtige at monitorere landsdækkende. Hvis ikke vi følger op på kvaliteten af den prænatale screening, risikerer man at afdelinger ikke bliver opmærksomme på en evt. faldende kvalitet, fordi gravide med syge fostre/børn er flyttet fra hospitalets optageområde. Det er regionerne imellem desuden vigtigt at sammenholde detektionsrate og screen-positiv rate over tid, og i forbindelse med justeringer af screeningsproceduren."

Population
Databasen omfatter alle gravide i Danmark, som bliver skannet som led i den tilbudte svangreomsorg i Danmark. Som sygdomsområde dækkes kromosomsygdomme og medfødte misdannelser hos fostre og børn diagnosticeret præ- og postnatalt.

Data
Der er fire datakilder til FØTO-databasen:
1. Astraia, som sender data via en webservice
2. Medicinsk Fødselsregister, MFR, som databasen snart bliver opdateret med månedligt
3. Landspatientregistret, LPR, som databasen bliver opdateret med månedligt
4. Dansk Cytogenetisk Centralregister, DCCR, som databasen bliver opdateret med årligt.

Indikatorer
Indikatoroversigt findes i årsrapporten s. 8.

Variabelliste
Se variabelliste

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledninger/papirversioner http://www.dfms.dk/fagligt.html

Hjemmeside http://www.dfms.dk/

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Esra Öztoprak 

Styregruppeformand
Olav Bjørn Petersen
overlæge, lektor, ph.d.

Øvrige medlemmer
Charlotte Ekelund, afdelingslæge, ph.d. (Rigshospitalet)
Ann Tabor, professor, overlæge dr.med. (Rigshospitalet)
Lene Sperling, overlæge, ph.d. (Odense Universitetshospital
Finn Stener Jørgensen, overlæge, dr.med. (Hvidovre Hospital)
Repræsentant for Dansk Cytogenetisk Centralregister: Christina Fagerberg, overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Anette Wind Olesen, overlæge, ph.d. (Odense Universitetshospital)
Lillian Skibsted, overlæge, ph.d. (Roskilde Hospital)
Benedicte Staunstrup, sonograf (Rigshospitalet)
Alice Sørensen, sonograf (AUH)
Richard Farlie, (Herning/Hospitalsenheden Vest)
Anne Sørensen, afdelingslæge (Aalborg Hospital)