Beskrivelse
Periode
Landsdækkende database, med data fra 2005-

Formål 
Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en multidisciplinær database og inkluderer oplysninger fra gynækologer, patologer, onkologer og sygeplejersker. DGCD har til formål:

  • at indgå i kvalitetssikring og -udvikling af den patoanatomiske vurdering samt den kirurgiske, sygeplejemæssige, kemo- og radioterapeutiske behandling af gynækologisk cancer i Danmark

Population 
Databasen omfatter alle patienter i Danmark, som er diagnosticeret efter 1. januar 2005 med enten ovarie-, corpus- og cervixcancer. I 2011 begyndte registrering af sygeplejedata. I 2012 begyndte registrering af trofoblastsygdom og i 2013 registrering af vulva- og vaginalcancer.

Data
Der indberettes til databasen vha. indberetningssystemet Klinisk MåleSystem (KMS) og der beriges/kobles med data fra følgende supplerende datakilder:

  • Landspatientregisteret
  • Dødsårsagsregisteret
  • Patologiregisteret
  • CPR-registeret

Indikatorer
Oversigter over databasens kvalitetsindikatorer og variable kan ses af de kliniske kvalitetsdatabasers fælles onlinedokumentation.

Vejledninger og øvrig dokumentation
Vejledning indtastning
Quick guide mangellister
Se hjemmeside www.dgcg.dk 

Kontaktpersoner

Hos RKKP: 
Mette Roed Eriksen

Styregruppeformand
Claus Høgdall
Professor, overlæge, dr. med.
Gynækologisk Klinik
Rigshospitalet
Tlf.: 35454248

Sekretær
Lis Taaning
Tlf.; 51154158 

Øvrige medlemmer:
Professor, overlæge, dr.med. Claus Høgdall, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet (formand)
Overlæge, ph.d., Lotte Nedergaard, Patologiafdelingen, Rigshospitalet
Overlæge, ph.d., Pernille Jensen, Gynækologisk afd., Odense Universitetshospital (cervixcancergruppen)
Overlæge, ph.d. Klinisk Lektor, Kirsten Jochumsen, Gynækologisk afd., Odense Universitetshospital (endometriecancergruppen)
Overlæge Doris Schledermann, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital (patologigruppen)
Afdelingslæge Helle Lund, Klinisk Diagnostik, Patologi, Aalborg Universitetshospital , (trofoblastgruppen)
Overlæge, ph.d., Ingrid Thranov, Gynækologisk klinik, Rigshospitalet (vulvacancergruppen)
Seniorforsker, ph.d. Lene Seibæk, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Univeristetshospital (sygeplejegruppen)
Projektsygeplejerske Lissen Ingvartsen, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet (ad hoc)
Overlæge, ph.d., Trine Juhler-Nøttrup, Onkologisk afdeling RA54B4u, Herlev Hospital (ad hoc.)
Afdelingslæge, ph.d., Signe Frahm Bjørn, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet (ad hoc.)
Specialkonsulent, Pia Arnum Frøslev, RKKP kontaktpersonKlinisk epidemiolog, ph.d., Helle Hare-Bruun, RKKP