Beskrivelse
Dansk Lever- og Galdevejscancer Databasen (DLGCD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som har til formål at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter med hepatocellulært carcinom, cholangiocarcinom samt kolo-rektale levermetastaser i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til 3 procesindikatorer og 4 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af udredning, behandling, og overlevelse hos patienter som er henvist til Lever Multidisciplinært Team (Lever- MDT).

DLGCD er baseret på indtastning af data indtastet på DLGCDs Topica databaseplatform samt data fra CPR-registeret.
 
Status
DLGCD blev etableret i 2011, og dataindberetning påbegyndt primo 2013.

Den første årsrapport udkommer ultimo marts 2015.

Registreringsskema er under udarbejdelse

Indikatorsæt
 
Indikatorskema

Dokumentationsskabelon

Beregningsregler

Flowskema

Brugermanual

Kontaktpersoner

Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent
Annette Ingeman 

Dansk Lever Galdevejs Cancer Gruppe

Sekretariatsbetjening gennem
www.gicancer.dk

Datamanager:
Michael Due Larsen 

Formandskab:
Peter Nørgård Larsen. 
overlæge
Rigshospitalet 
  
Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen