Beskrivelse
Landsdækkende 01/04/2011

Formål
Dansk Melanom Database (DMD) har til formål at forbedre behandlingskvalitet og behandlingsresultater gennem landsdækkende registrering af data vedrørende epidermiologi, patologi, klinisk udredning, behandling og kontrol. At registrere og følge behandlingskvaliteten ved hjælp af kvalitetsindikatorer.
At danne grundlag for revision af guidelines for diagnostik, udredning og behandling af sygdom (DMCG).
Population:
Tumorer indberettet til Dansk Melanom Database med biopsidato, alternativt primær kirurgidato (såfremt ingen biopsidato er registreret) i opgørelsesåret. I indikatoropgørelser indgår invasive melanomer, mens supplerende opgørelser indeholder invasive og in situ melanomer.

Data
Indberetningssystem er SunData

Indikatorer
Oversigt Årsrapport s. 6
Definitioner

Variabelliste og -beskrivelse
Se variabelliste og variabelbeskrivelse

Skemaer
1. januar 2016 startede en ny registrering i SunData/Dansk Melanom Database.
Exaireseskema version 1.0.pdf
Opfølgningsskema version 1.0.pdf
Skema til definitiv lokalkirurgi og SN biospi version 1.0.pdf
Klinisk skema on study version 1 (3).pdf
Recidiv-metastaseskema version 1.0.pdf

Øvrig dokumentation og vejledninger
https://www.melanoma.sundata.dk/

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Sofia Møller Kyndesen

Styregruppeformand
Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med.
Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital

Øvrige medlemmer

Professor, overlæge, dr.med. Krzysztof T. Drzewiecki 
Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet 
e-mail krystztof.drzewiecki@regionh.dk

Overlæge Grethe Schmidt
Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet
e-mail grethe.schmidt@regionh.dk

Overlæge, dr.med. Jørgen Lock-Andersen
Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus
e-mail jla@regionsjaelland.dk

Overlæge Dorte Gad
Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital
e-mail dorte.gad@rsyd.dk

Ledende overlæge Kenneth Finnerup
Plastikkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetssygehus
e-mail kefi@rn.dk

Overlæge Pia Sjøgren
Plastikkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
e-mail piasjoeg@rm.dk

Overlæge Siri Klausen
Patologiafdelingen, Herlev Hospital
e-mail siri.klausen@regionh.dk

Overlæge Anette Pilt
Patologiafdelingen, Roskilde Sygehus
e-mail appi@regionsjaelland.dk

Overlæge Eva Spaun
Patologisk Institut , Aarhus Universitetshospital
e-mail evaspaun@rm.dk

Overlæge Vibeke Vestergaard
Patologiafdelingen, Odense Universitetshospital
e-mail vibeke.vestergaard@rsyd.dk

Overlæge Giedrius Salkus
Patologiafdelingen, Aalborg Universitetssygehus
e-mail gisa@rn.dk

Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Henrik Schmidt
Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital
e-mail henrschm@rm.dk

Overlæge, professor, ph.d. Inge Marie Svane
Onkologisk afdeling, Herlev Universitetshospital
e-mail inge.marie.svane@regionh.dk

Overlæge Henrik Lorentzen
Dermatologisk afdeling, Århus Universitetshospital
e-mail henrlor@rm.dk

Epidemiolog, cand.scient.san.publ., ph.d. Pernille Stemann Larsen
PELLAS@rkkp.dk