Beskrivelse

Periode
Landsdækkende database, med data fra 2014-

Formål
Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er oprettet med henblik på at kunne følge kvalitet og resultater for tarmkræftscreeningsprogrammet, som blev udrullet på landsplan foråret 2014. Databasen vil indeholde oplysninger om deltagelse, screeningsresultat, opfølgende udredning – koloskopi, koloskopisvar mv.

Population
Databasen omfatter alle borgere, som indgår (dvs. tilsendes invitation) i screeningsprogrammet for tarmkræft.

Data
Databasen etableres udelukkende ved samkørsel af eksisterende datakilder
• IAM, Invitations- og Administrationssystem (administrativt system, der bruges til registrering af udsendelse af invitationer, remindere, prøveresultat mv)
• Landspatientregisteret
• Patologiregisteret
• Dansk Kolorektal Cancer Database
• CPR-registeret
Indikatorer
Oversigt over databasens kvalitetsindikatorer kan ses her.

I 2017 gennemførtes validering af komplikationskoder i Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase – se rapporten her.
 
Status
Databasen er i drift.

Kontaktpersoner


Hos RKKP:

Julie Tybjerg

Styregruppeformand
Morten Rasmussen

Øvrige medlemmer:
Region Hovedstaden, Morten Rasmussen, Databaseformand, Overlæge, ph.d.
Region Sjælland, Mona Skarbye, Ledende overlæge
Region Syddanmark, Jens Christian Riis Jørgensen, Overlæge
Region Midtjylland, Berit Andersen, Ledende overlæge, lektor, ph.d.
Region Nordjylland, Per Gandrup, Klinikchef
Dansk Kirurgisk Selskab, Gunnar Baatrup, Professor, Overlæge
Dansk Patologiselskab, Dorte Linnemann, Overlæge, Dr. med.
Dansk Radiologisk Selskab, Henrik Nørgaard, Overlæge
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi, Per Ejstrud, Overlæge
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Lennart Friis-Hansen, Overlæge
Statens Seruminstitut, Anders Jørgen Jensen, Chefkonsulent
Sundhedsstyrelsen, Mette Malling, Afdelingslæge
Ellen Margrethe Mikkelsen Klinisk epidemiolog, seniorforsker, ph.d.
RKKP Julie Tybjerg, Projektkoordinator