Beskrivelse

Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af traumebehandlingen på danske sygehuse.

Databasen vil i første omgang omfatte de fire danske Traumecentre (level 1), men på sigt vil databasen også medtage traumeforløb på sygehuse med akutfunktion (level 2).

Data
Data vil blive indhentet fra Landspatientregisteret (LPR) og Det Centrale Personregisteret (CPR).

Indikatorsæt
Indikatorer/beregningsregler
Datadefinitioner

Status
Databasen blev etableret januar 2015, og pilotrapport med data fra 2016 blev offentliggjort sommeren 2017. Derudover blev der pr. 1. marts 2017 indført en række nye SKS-koder, som indberettes af traumecentrene til databasen.

Offentliggjort pilotrapport

Kontaktpersoner

 

Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Anette Weis

 

Formandsskab
Morten Schultz Larsen
overlæge, specialeansvarlig sektorleder

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen