Beskrivelse

Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af traumebehandlingen på danske sygehuse.

Databasen vil i første omgang omfatte de fire danske Traumecentre (level 1), men på sigt vil databasen også medtage traumeforløb på sygehuse med akutfunktion (level 2).

Data
Data vil blive indhentet fra Landspatientregisteret (LPR) og Det Centrale Personregisteret (CPR).

Indikatorsæt
Indikatorer/beregningsregler
Datadefinitioner

Status
Indberetning til Dansk Traumeregister opstartes pr. 1. marts 2017. 

Kontaktpersoner

 

Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent
Annette Odby  

Datamanager
Niels Dahl Jørgensen

Formandsskab:
Morten Schultz Larsen
overlæge, specialeansvarlig sektorleder

Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen