Beskrivelse
Databasen for Akutte Hospitalskontakter danner grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af akutte patientforløb på danske sygehuse.

Databasens formål er at belyse kvaliteten af alle akutte patientforløb på danske sygehuse, og databasen vil inkludere akutte patienter, der modtages i fælles akutmodtagelser (FAM), som modtages direkte på en stamafdeling eller som modtages på mindre sygehuse uden fælles akutmodtagelse.

Data
Data vil primært blive indhentet fra Landspatientregisteret (LPR) og fra akutmodtagelsernes kliniske logistiksystemer.

Indikatorsæt

Indikatorskema og beregningsregler

Datadefinitioner

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Anette Weis  

Formandsskab
Annmarie Lassen
Professor i akut medicin
Fælles Akutmodtagelsen, Odense
Universitetshospital/Sydvestjysk Sygehus

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen