Beskrivelse

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom database (DECV) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere, udvikle og sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med disse cancertyper.
 
Data
Databasen vil hvert år opsamle data svarende til 6 indikatorer for patienter med nydiagnosticeret karcinom i esophagus, gastroesophagal junction (GEJ) (tidligere cardia) og ventrikel, der er diagnosticeret (med biopsidato) i opgøreselsesperioden. 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2001 vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet skal udredningen og behandlingen af patienter med esophagus, gastroesophageal junction (GEJ) og ventrikelcancer foregå i et integreret samarbejde mellem kirurgiske gastroenterologer, thoraxkirurger onkologer, radiologer, nuclearmedicinerer og patologer. Beslutninger vedrørende behandling tages ved de fælles multidisciplinære team (MDT) konferencer.  
 
Data indberettes til Klinisk MåleSystem (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret, Patalogiregisteret og Landspatientregisteret.
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. juni 2003. Fra 2007 er databasen udvidet med et onkologimodul med registrering af oplysninger vedrørende den ikke-kirurgiske behandling. 
 
Se mere om Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom database på http://gicancer.dk

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent
Annette Odby 
  
Statistiker/datamanager:
Heidi Larsson 
 
Datamanager
Poul Erik Schødt Schlosser 
  
Formand:
Lone Susanne Jensen
Ledende overlæge, dr. med
Aarhus Sygehus
 
Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen