Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af den tværfaglige indsats, som gives til kvinder, der modtager fødselshjælp på sygehuset - og på sigt i hjemmet. Der er årligt ca. 60.000 fødsler i Danmark.
 
Data
Databasen opsamler data svarende til otte indikatorer. Indikatorerne relaterer sig til dels til fødselsforløbet dels til moderen og barnet.

Data indberettes via fødestedernes patientadministrative systemer til Landspatientregistret i form af SKS-koder og samkøres med data fra Fødselsregisteret og CPR-registret.
 
Tjekliste
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner
 
Gældende beregningsregler 

Ved spørgsmål som vedrører data, som blev beregnet tidligere, end de aktuelle beregningsregler kan databaseteamet udlevere et passende sæt beregningsregler som var gyldige på det pågældende tidspunkt.
 
Status
Databasen har været landsdækkende i drift siden september 2010, og den første årsrapport blev udgivet i januar 2012.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Esra Öztoprak
 
Formandskab
Charlotte Brix Andersson
Overlæge
Gyn.-obs. afd.
Ålborg Sygehus Nord
 
Christina Flems
Kvalitets- og udviklingsjordemoder
Hvidovre Hospital
Jordemoderforeningen
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen