Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af den tværfaglige indsats, som gives til kvinder, der modtager fødselshjælp på sygehuset - og på sigt i hjemmet. Der er årligt ca. 60.000 fødsler i Danmark.
 
Data
Databasen opsamler data svarende til otte indikatorer. Indikatorerne relaterer sig til dels til fødselsforløbet dels til moderen og barnet.

Data indberettes via fødestedernes patientadministrative systemer til Landspatientregistret i form af SKS-koder og samkøres med data fra Fødselsregisteret og CPR-registret.
 
Tjekliste
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler findes bagerst i årsrapporten
 
Status
Databasen har været landsdækkende i drift siden september 2010, og den første årsrapport blev udgivet i januar 2012.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP: 
Kvalitetskonsulent 
Susanne Fogh Jørgensen
 
Datamanager
Poul Erik Schlosser
  
Formandskab:
Charlotte Brix Andersson
Overlæge
Gyn.-obs. afd.
Ålborg Sygehus Nord
 
Christina Flems
Kvalitets- og udviklingsjordemoder
Hvidovre Hospital
Jordemoderforeningen
 
Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen