Beskrivelse
Databasen opsamler data svarende til syv indikatorer for patienter diagnosticeret for første gang med hjertesvigt. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med hjertesvigt.
 
Data

Data indberettes i øjeblikket til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret og landspatientregisteret.

Registreringsskema gældende fra 18. april 2018

Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner gældende fra 1. juli 2017
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 2003, og den første nationale årsrapport blev udgivet i 2004, dækkende perioden 24. februar 2003 til 20. juli 2004.

Aktuelt


Til National Audit for Dansk Hjertesvigtdatabase november 2016, blev det på baggrund af temamødet i september 2016 besluttet at foretage en tilretning af registreringsskemaet. Det er gældende for fysisk træning, som fremadrettet registrerer følgende:
”Er patienten henvist til individualiseret superviseret fysisk træning i hospitalsregi eller fysisk træning i kommunalt regi”? Hertil kan svares: Ja, henvist til specialiseret fysisk træning i hospitalsregi; Ja, henvist til fysisk træning i kommunalt regi; dato, eller, nej.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Anne Nakano
  
Formandskab
Kenneth Egstrup
Professor, overlæge, dr.med.
Svendborg Sygehus

 
Inge Schjødt
klinisk Sygeplejespecialist cand.cur.
Aarhus Universitetshosptial
   
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer