Beskrivelse
Databasen opsamler data svarende til syv indikatorer for patienter diagnosticeret for første gang med hjertesvigt. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med hjertesvigt.
 
Data

Data indberettes i øjeblikket til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret og landspatientregisteret.

Registreringsskema gældende fra 18. april 2018

Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner gældende fra 1. juli 2017
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 2003, og den første nationale årsrapport blev udgivet i 2004, dækkende perioden 24. februar 2003 til 20. juli 2004.

Aktuelt


Til National Audit for Dansk Hjertesvigtdatabase november 2016, blev det på baggrund af temamødet i september 2016 besluttet at foretage en tilretning af registreringsskemaet. Det er gældende for fysisk træning, som fremadrettet registrerer følgende:
”Er patienten henvist til individualiseret superviseret fysisk træning i hospitalsregi eller fysisk træning i kommunalt regi”? Hertil kan svares: Ja, henvist til specialiseret fysisk træning i hospitalsregi; Ja, henvist til fysisk træning i kommunalt regi; dato, eller, nej.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Anne Nakano
  
Datamanager
Hanna Joensen

Epidemiolog
Jane Nautrup Østergaard

Formandskab
Kenneth Egstrup
Professor, overlæge, dr.med.
Svendborg Sygehus

 
Inge Schjødt
klinisk Sygeplejespecialist cand.cur.
Aarhus Universitetshosptial
   
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer