Beskrivelse
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at forbedre og monitorere kvaliteten af behandling og pleje af patienter i aldersgruppen 65 år og ældre, og som er opereret for hoftenært lårbensbrud i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til 8 procesindikatorer og 6 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter indlagt og opereret for hoftenært lårbensbrud.
Data indhentes fra de indberettende afdelinger via registrering i Landspatientregistret (LPR) og samkøres med CPR-registeret.

Tjekliste
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
CAS-skema
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
  
Status
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud blev etableret i 2003, og der indberettes årligt ca. 6.800 patientforløb.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Annette Ingeman
  
Formandskab
Niels Dieter Röck
Overlæge
Ortopædkirurgisk afd.
Odense Universitetshosp.

Lis Bjerregaard Riahi
Forløbschef 
Klinik Hoved-Orto
Aalborg Universitetshospital 

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen