Beskrivelse
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at forbedre og monitorere kvaliteten af behandling og pleje af patienter i aldersgruppen 65 år og ældre, og som er opereret for hoftenært lårbensbrud i Danmark.
 
Data
Databasen opsamler data svarende til 6 procesindikatorer og 5 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter indlagt og opereret for hoftenært lårbensbrud.
Data indhentes fra de indberettende afdelinger via registrering i Landspatientregistret (LPR) og samkøres med CPR-registeret. 
 
Tjekliste
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
CAS-skema
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
  
Status
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud blev etableret i 2003, og der indberettes årligt ca. 6.800 patientforløb.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Annette Ingeman
  
Datamanager
Bruno Fjeldgaard

Epidemiolog
Helle Collatz Christensen
 
Formandskab
Niels Dieter Röck
Overlæge
Ortopædkirurgisk afd.
Odense Universitetshosp.

Lis Bjerregaard Riahi
Forløbschef 
Klinik Hoved-Orto
Aalborg Universitetshospital 

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen