Beskrivelse
Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Dansk Knæalloplastik Register har som et af sine væsentligste mål at identificere prædiktorer for resultaterne af operationer med indsættese af knæprotese og derved forbedre patientbehandlingen samt mindske antallet af komplikationer og revisioner. 
 
Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Desuden vurderes kvaliteten af behandlingen fortløbende udfra fem indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR).
 
Præoperativt registeringsskema
Operationsskema peroperativt 

Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 1997.

Se også Dansk Knæalloplastik Register's hjemmeside: https://www.knee.dk/groups/grp_login.php

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Anne Haagen Hjelm
 

Formandskab
Anders Odgaard, Overlæge, Ortopædkirurgisk afd. E
Aarhus Universitetshospital 
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen 

Publikationer