Beskrivelse
Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af personer over 30 år med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en folkesygdom og den eneste af de store kroniske sygdomme, hvor man i løbet af de sidste 20 år ikke har observeret fald i dødelighed. En omfattende forskning indenfor KOL vist, at en lang række behandlingsmodaliteter ud over rygeophør har effekt på forløbet, og der er således i dag dokumentation for, at behandlingen påvirker både selve sygdommens forløb, patientens funktionsniveau og livskvalitet og formentlig også dødeligheden. 
 
Data
Databasen opgør resultater for 13 indikatorer for patienter med KOL. Indikatorerne har fokus på undersøgelse og behandling af både ambulante og indlagte patienter i hospitalssektoren og patienter i almen praksis.

Data indsamles via Landspatientregisteret og Den AlmenMedicinske Database (DAMD). Dertil kommer oplysninger fra CPR-registret og regionernes receptdata.
 
Tjekliste for KOL-ansvarlige ambulatorier

Tjekliste for afdelinger der tilbyder KOL-rehabilitering
  
Indikatorsæt
 
Indikatorskema

Dokumentalistrapport

Datadefinitioner
 

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Katrine Abildtrup Nielsen
 
Datamanager
Anders Ørberg

Epidemiolog
 - 
  
Formandskab
Anders Løkke
Overlæge
Lungemedicinsk Afd. B
Aarhus Universitetshospital
 
Anne Dichmann Sorknæs
Forskningssygeplejerske, cand.cur., ph.d. 
Medicinsk Afdeling M
OUH, Svendborg Sygehus 
 
Jørgen Steen Andersen 
Praktiserende læge 
Skovlunde
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer