Beskrivelse
Dansk Korsbånds Register (DKRR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre patientbehandling i forbindelse med rekonstruktion af forreste korsbånd. 
 
Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Der registreres præoperative, anamnestiske og diagnostiske data samt peroperative data. Behandlingsresultater vurderes ved en 1 års kontrol. Den subjektive knæfunktion vurderes ved scoresystemerne KOOS og Tegner, som patienterne indtaster over internettet før operation og efter 1, 5 og 10 år.  

Kvaliteten af behandlingen vurderes fortløbende udfra fire indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR). 
 
Registreringsskema

1 års kontrol skema
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. juli 2005, og den første årsrapport blev udgivet i 2006.

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Anne Haagen Hjelm
 
Datamanager
Philip Rising Nielsen

Epidemiolog
Pernille Iversen
  
Formandskab
Martin Lind, professor, dr. med., overlæge
Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Universitetshospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer