Beskrivelse
Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter med rygmarvsskade i Danmark vha. optimering af de områder, der beskrives af de valgte indikatorer.

Flere oplysninger følger

Kontakt

Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Monika Madsen

Formandskab
Fin Biering-Sørensen
Professor, overlæge, dr.med
Klinik for Rygmarvsskader
Neurocentret Rigshospitalet