Beskrivelse:
Databasen indsamler kvalitetsdata over rehabilitering af personer med en varig øjenlidelse og en synsrest (visus, synsevne) nedsat til en tredjedel af normalt syn eller dårligere. Synsresten defineres med en synsbrøk, hvor kravet er 6/18 med bedste korrektion eller synsrest bedre end 6/18 kombineret med indskrænket synsfelt fra 10 grader.

Indikatorer:

1. Ventetid

Tid (dage) fra modtaget henvisning til funktionsevnevurdering / journaloptagelse for børn og voksne

2. Behandlingstid

Tid (dage) fra indledende funktionsevnevurdering / journaloptagelse til afslutning for børn og voksne

3. Funktionsudredning

Andel (%) voksne der udredes med VF-14 interview

4. Funktionsopfølgning

Andel (%) voksne der udredes og opfølges med VF-14 interview

5. God klinisk praksis for voksne

Andel (%) voksne der opfylder alle elementer i god klinisk praksis

6. God klinisk praksis for børn

Andel (%) børn der opfylder alle elementer i god klinisk praksis

7. Funktionsændring

Forskel mellem VF-14 score før og efter rehabilitering af voksne

Styregruppe:
Birgit Elisabeth Kjer, Kirsten Holde, Karen Ellermann, Claus van Weezel

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Birgitte Rühmann

Styregruppeformand
Birgit Elisabeth Kjer
E-mail: Birgit.Elisabeth.Kjer@regionh.dk

Projektleder
Claus van Weezel
E-mail: Claus.van.Weezel@regionh.dk