Beskrivelse:
Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer, skal overvåge og forbedre kvaliteten af livmoderhalskræftscreening i Danmark. 
 
Data:
Databasen opsamler data svarende til 9 indikatorer. Data hentes fra Patobankens IT-programmer (Cyresmodulet og Indkaldemodulet), CPR-registeret, Cancerregisteret og Statistikbanken.dk
 
Indikatorsæt:
Indikatorskema

Status:
Databasen opsamler data svarende til 9 indikatorer. Data hentes fra Patobankens IT-programmer (Cyresmodulet og Indkaldemodulet), CPR-registeret, Cancerregistret og Statistikbanken.dk.

Se mere om Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening på http://kea.au.dk/kvalitetsudvikling/kliniskedatabaser/
danskkvalitetsdatabaseforlivmoderhalskraeftscreening/

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Ane Birgitte Telén Andersen

Formandskab
Marianne Waldstrøm
Ledende overlæge
Klinisk Patologi
Vejle Sygehus

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen