Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer, skal overvåge og forbedre kvaliteten af mammografiscreening i Danmark.
 
Data
Databasen opsamler data svarende til 12 indikatorer for ca. 650.000 kvinder hvert andet år. Data hentes fra lokale invitationsdatabaser, Patobanken, CPR-registeret samt Landspatientregisteret. 

Indikatorsæt

Indikatorskema

Datadefinitioner

Status
Databasen har været i drift siden 2008, og den første årsrapport blev udgivet april 2011. Årsrapporten vedr. første halvdel af anden nationale screeningsrunde blev offentliggjort i december 2011.
 
Se mere om Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening på http://kea.au.dk/kliniskkvalitet/kliniskedatabaser/danskkvalitetsdatabaseformammografiscreening/

Rapport dækkende 1. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 2. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 3. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 4. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her
Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Ane Birgitte Telén Andersen

Formandskab
Ilse Vejborg 
Klinik- og screeningschef 
Rigshospitalet

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen