Beskrivelse
Dansk Penis Cancer database (DaPeCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med peniscancer.
 
Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende urologiske og onkologiske afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Til beregning af en enkelt indikator samkøres data med Dansk Transfusionsdatabase (DTDB).
Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende udfra seks kvalitetsindikatorer. 
 
Registreringsskema DaPeCadata 
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Datadefinitioner og beregningsregler er under udarbejdelse
 
Status
DaPeCadata har været i landsdækkende drift siden 1. juni 2011, og den første årsrapport blev udgivet i december 2012.

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/  

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Inge Øster

Datamanager
Birgitte Schütt Christensen

Epidemiolog
Marianne Steding-Jessen

Formandskab
Jakob Kristian Jakobsen
1. reservelæge, videnskabelig assistent
Urinvejskirurgisk Afdeling
Regionshospitalet Viborg
  
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen