Beskrivelse
Dansk Prostata Cancer database (DaProCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling, herunder recidiv/progression af patienter med prostatacancer.

Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende urologiske og onkologiske afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Til beregning af en enkelt indikator samkøres data med Dansk Transfusionsdatabase (DTDB).
DaProCadata har som én af de første kliniske kvalitetsdatabaser implementeret dataindsamling via patientspørgeskemaer PROM (Patient Reported Outcome Measures). De indberettende afdelinger udleverer ved cancerdiagnosen et spørgeskema til patienten. Data indsamles yderligere 1 og 3 år herefter. Anvendelse af PROM har til formål at belyse kvaliteten af diagnosticering og behandling fra patientperspektivet.
Kvaliteten af diagnosticering, behandling og recidiv/progression vurderes fortløbende udfra otte indikatorer.

Registreringsskema DaProCadata (urologi)

Urologi registeringsvejledning
 
Registreringsskema DaProCadata (onkologi)

Onkologi registeringsvejledning
 
Patientspørgeskema DaProCadata (ved_diagnose)

Patientvejledning til spørgeskema

Kodning ved prostatacancer
 

Indikatorsæt
 
Indikatorskema gældende for kommende årsrapport 2016 ”gamle indikatorskema”

Indikatorskema ”Nyeste indikatorskema”


Status 

DaProCadata har været i landsdækkende drift siden 1. februar 2010, og den første årsrapport blev udgivet i 2011.

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/  

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent
Anne Nakano Jensen 
 
Datamanager:
Poul Erik Schødt Schlosser 

Formandskab:
Michael Borre
Overlæge 
 
Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen