Beskrivelse
Dansk Prostata Cancer database (DaProCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling, herunder recidiv/progression af patienter med prostatacancer.

Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende urologiske og onkologiske afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Til beregning af en enkelt indikator samkøres data med Dansk Transfusionsdatabase (DTDB).
DaProCadata har som én af de første kliniske kvalitetsdatabaser implementeret dataindsamling via patientspørgeskemaer PROM (Patient Reported Outcome Measures). De indberettende afdelinger udleverer ved cancerdiagnosen et spørgeskema til patienten. Data indsamles yderligere 1 og 3 år herefter. Anvendelse af PROM har til formål at belyse kvaliteten af diagnosticering og behandling fra patientperspektivet.
Kvaliteten af diagnosticering, behandling og recidiv/progression vurderes fortløbende udfra otte indikatorer.

Registreringsskema DaProCadata (urologi)

Urologi registeringsvejledning
 
Registreringsskema DaProCadata (onkologi)

Onkologi registeringsvejledning
 
Kodning ved prostatacancer
 

Indikatorsæt
 
Indikatorskema


Status 

DaProCadata har været i landsdækkende drift siden 1. februar 2010, og den første årsrapport blev udgivet i 2011.

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/  

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Inge Øster

Datamanager
Tea Nikolov

Epidemiolog
Henrik Møller

Formandskab
Michael Borre
Lærestolsprofessor, overlæge dr.med., ph.d.
Urinvejskirurgisk Afd.
Aarhus Universitetshospital
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen