Beskrivelse
Dansk Renal Cancer database (DaRenCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med nyrecancer og at monitorere behandlingskvaliteten. 

Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), Landsregistret for Patologi (LRP), CPR-registret og i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (UOF-databasen).

Registreringskema 

Indikatorsæt
Indikatorskema 

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/


 

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Monika Madsen

Formandskab
Lars Lund
Professor og overlæge ved urologisk afd., OUH
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen