Beskrivelse
Dansk Renal Cancer database (DaRenCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med nyrecancer.
 
Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende urologiske og onkologiske afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem).
DaRenCadata har som én af de første kliniske kvalitetsdatabaser implementeret dataindsamling via patientspørgeskemaer PROM (Patient Reported Outcome Measures). De indberettende afdelinger udleverer ved cancerdiagnosen et spørgeskema til patienten. Data indsamles yderligere 1 og 3 år herefter. Anvendelse af PROM har til formål at belyse kvaliteten af diagnosticering og behandling fra patientperspektivet.
Kvaliteten af diagnosticering, behandling vurderes fortløbende udfra seks indikatorer.
 
Registreringsskema DaRenCadata
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Datadefinitioner og beregningsregler er under udarbejdelse 
 
Status
DaRenCadata har været i landsdækkende drift siden 1. august 2010, og den første årsrapport blev udgivet i 2011.

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/  

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP:
Kvalitetskonsulent 
Anette Weis
 
Datamanager 
Poul Erik Schødt Schlosser

Formandskab: 
Bjarne Kromann Andersen
Overlæge
 
Øvrige medlemmer:
Se alle medlemmer af styregruppen