Beskrivelse
Multipel sclerose (MS), tidligere ”dissemineret sclerose”, er en progressiv kronisk inflammatorisk sygdom i nervesystemet, der typisk starter som attakvis sclerose, hvor patienten rammes af ”attakker”, og senere overgår til sekundær progressiv fase, hvor der sker en gradvis forværring.

Sclerosebehandlingsregistret er en landsdækkende database, hvis formål er at følge effekten og forbedre kvaliteten af den sygdomsmodificerende behandling af patienter med MS samt at registrere de af myndighederne krævede oplysninger på special-præparater. MS rammer ca. 420 danskere årligt (incidens 7,87/100.000/år) og ca. 12.500 lever med sygdommen (prævalens). Af disse er ca. 4700 i sygdomsmodificerende behandling og registreres derfor i databasen, som har eksisteret siden 1/1-1996. Databasen er baseret på registreringer i indtastningsplatformen COMPOS.

Behandlingen starter helt overvejende hos patienter med attakvis sclerose og kan mindske antal attakker samt udskyde tidspunktet for den progressive fase, hvor patienten typisk for alvor ophober invaliditet. På landsbasis koster den sygdomsmodificerende behandling ca. 400.000kr årligt.

Indikatorsæt
Indikatorskema
 

 

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Lene Korshøj 

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen