Beskrivelse
Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som er etableret med henblik på at udvikle kvaliteten af operationer med skulderledsalloplastik (SA) i Danmark.
 
Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Kvaliteten af behandlingen vurderes fortløbende udfra fem indikatorer samt en række variable omkring selve operationen (køn, alder, indikation, protesefabrikat o.s.v). Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR). 
 
Registreringsskema
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema 2016

Indikatorskema pr. 1.1.2017
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 2004, det første år må dog betragtes som pilotperiode. Den første årsrapport blev udgivet i 2006.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Kvalitetskonsulent 
Anne Haagen Hjelm
 
Formandskab
Steen Lund Jensen
Overlæge
Ortopædkirurgisk afd.
Aalborg Sygehus
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer