Beskrivelse
Databasen for hoved-halskræft er etableret under The Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA). DAHANCA blev etableret i september 1976 og er nu forankret under Danske Multidisciplinære Cancergrupper. DAHANCA er ansvarlig for at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af hoved-halskræft i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til 17 kvalitetsindikatorer der dækker over en bred vifte af parametre til karakterisering af antallet af nyopståede kræfttilfælde i hoved-halsområdet, deres udredning og behandling samt den medfølgende morbiditet. 

Se også Danish Head and Neck Cancer Group's hjemmeside

Indikatorsæt

Indikatorskema

  

 

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Kvalitetskonsulent 
Inge Øster

Formandsskab
Professor Jens Overgaard 
Onkologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen