Beskrivelse
Databasen for hoved-halskræft er etableret under The Danish Head and Neck Cancer Group (DAHANCA). DAHANCA blev etableret i september 1976 og er nu forankret under Danske Multidisciplinære Cancergrupper. DAHANCA er ansvarlig for at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af hoved-halskræft i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til 17 kvalitetsindikatorer der dækker over en bred vifte af parametre til karakterisering af antallet af nyopståede kræfttilfælde i hoved-halsområdet, deres udredning og behandling samt den medfølgende morbiditet. 

Se også Danish Head and Neck Cancer Group's hjemmeside

Indikatorsæt

Indikatorskema

  

 

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Kvalitetskonsulent 
Inge Øster

Datamanager
 - 

Epidemiolog
 - 

Formandsskab
Professor Jens Overgaard 
Onkologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen