Beskrivelse
Den klinisk kvalitetsdatabase for Tidlige graviditet og aborts (TiGrAb-KD) formål er at monitorere behandlingspraksis inden for spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet, samt følge andelen af patienter, som udvikler komplikationer til de forskellige behandlingstyper, med henblik på løbende at justere guidelines så de behandlingsprincipper, der indebærer færrest mulige komplikationer implementeres nationalt.

Tigrab-KD er tilknyttet det faglige selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Databasen blev etableret 1. januar 2006.

Data
Data til TiGrAb er baseret på udtræk fra Landspatientregisteret og suppleres med data fra Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Indikatorer
Indikator 1: Andel af kvinder med 1. trimester spontan abort som evakueres.
Indikator 2: Andel af ikke evakuerede, som har medicinsk behandlingskode.
Indikator 3: Andel af medicinsk behandlede, som efterfølgende evakueres.
Indikator 4: Andel af kvinder med 2. trimester spontan abort som evakueres.
Indikator 5: Andel med missed eller provokeret abort 2. trimester, som får evakuatio uteri.
Indikator 6: Andel kvinder med x-uterin graviditet, som opereres.
Indikator 7: Andel af opererede, som bliver dette laparoskopisk.
Indikator 8: Andel at kvinder med 1. trimester abort, som gennemføres før 8 uger.
Indikator 9: Andel af medicinsk behandlede, som undergår evakuatio uteri.
Indikator 10: Andel af kirurgisk behandlede, som må re-evakueres.

Hjemmeside 

Registreringsvejledning

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Susanne Fogh Jørgensen

Datamanager
Pia Arnum Frøslev

Epidemiolog
Heidi Cueto
  

Databaseformand
Oejvind Lidegaard
Professor dr. med.
Gynækologisk klinik 4232, Rigshospitalet
Tlf.: 35450950

Øvrige medlemmer
Agnete Vedsted-Jakobsen, Speciallæge, repræsentant for prakt. Speciallæger
Anne Hammer Lauridsen, Reservelæge, Herning sygehus
Annemette Jørgensen, Overlæge, Aalborg Sygehus
Christina Rørbye, Afdelingslæge, Hvidovre Hospital
Eva K. Andersen, Overlæge, Randers Sygehus
Henriette Strøm Jensen, Reservelæge, Hjørring
Huda Majeed, Overlæge, Viborg
Jan Schou, Overlæge, Sygehus Fyn
Louise Klitkou, Reservelæge, Aalborg sygehus
Maria Lippa, Reservelæge, Holbæk sygehus
Mette Hammerum, Afdelingslæge, Herlev Sygehus
Ole Sandstrøm, Afdelingslæge, Rigshospitalet
Pernille Ravn, Overlæge, Odense Universitets Hospital
Peter Helm, Overlæge, Hillerød Sygehus
Solveig Brixen Larsen, Overlæge, Hillerød Sygehus
Troels K. Thomsen, Overlæge, Esbjerg
Ulla Breth Knudsen, Overlæge Ph.D., Skejby
Tine Iskov Kopp, Epidemiolog, ph.d., RKKP
Julie Tybjerg, Projektkoordinator, RKKP