Beskrivelse
Databasen for tumorer i øjne er etableret under Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe (DOOG. Databasen blev etableret i 2011 og er forankret under Danske Multidisciplinære Cancergrupper. DOOG er ansvarlig for at udarbejde nationale retningslinjer for behandling af tumorer i øjne i Danmark. Behandling af tumorer i øjne er specialiseret og foregår på to afdelinger i Danmark. 

Data
Databasen opsamler data svarende til 14 kvalitetsindikatorer der belyser behandlingen af patienter med kræft i øjne og orbita. Indikatorerne belyser strukturelle forhold omkring behandlingen, processen i forbindelse med behandlingen samt kvaliteten i behandlingen.

Indikatorsæt

Indikatorskema


 

 

 

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Kvalitetskonsulent
Inge Øster
 
Formandskab
Overlæge, dr. med.
Peter Bjerre Toft
Øjenafdelingen
Rigshospitalet

Næstformand
Steen Fiil Urbak

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen