Pr. 1.4.2017 er nedsat et fagligt råd for RKKP.

Læs kommissorium for rådet her .

Rådet består af:

Formand:
Direktør Kim Brixen, OUH
Repræsentanter for Danske Patienter:
Forskningschef Gunnar Gislason, Hjerteforeningen
Adm. Direktør Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Epilepsiforeningen
Vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter
Konstitueret afdelingschef Linda Aagaard Thomsen, Kræftens Bekæmpelse
Repræsentanter fra de lægevidenskabelige selskaber: 
Overlæge, ph.d. Susanne Axelsen, næstformand i LVS
Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, bestyrelsesmedlem LVS 
Klinikchef, ph.d. Jens Hillingsø,bestyrelsesmedlem LVS
Praktiserende læge Annette Houmand, næstformand & it og dataområdeansvarlig i DSAM
Repræsentanter for øvrige autoriserede sundhedsfaglige selskaber:
Ledende neuropsykolog Birgitte Hysse Forchhammer, klinisk lektor ved Neurologisk klinik, Rigshospitalet
Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz, Ortopædkirurgisk afdeling E, Bygning 19A Aarhus Universitetshospital
Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter, Postdoc., PhD, Smerteforskningsgruppen, Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afdeling, OUH & Klinisk Institut, Syddansk Universitet
DMCG:
Overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre, formand for DMCG.dk
Hospitalsledelsesrepræsentanter med sundhedsfaglig baggrund:
Psykiatridirektør Anette Sloth
Vicedirektør Annemarie Hellebek
Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)
Sekretariatsleder, molekylærbiolog, ph. d, Professor Estrid Høgdal
Sundhedsstyrelsen:
Specialkonsulent Kristoffer Lande Andersen
Sundhedsdatastyrelsen:
Afdelingschef Steen Heilmann