RKKP blev reorganiseret pr. 1.4.2017 - rammen for RKKP's strategi og handleplan er uændret 2015-mål, der kan ses her  

RKKP's bestyrelse har i juni 2017 besluttet, at RKKP's kortsigtede handleplan består af de følgende opgaver:

 1.   Optimal understøttelse af de kliniske kvalitetsdatabasers drift og udvikling via:

a.   arbejde med udviklingsspor i den interne RKKP-organisation bl.a. harmonisering af arbejdsgange

b.   sikre fælles it-platform for indberetning/modtagelse af data, dataanalyse og afrapportering

c.   Samling af dataansvar i Region Midtjylland for alle landsdækkende databaser

2.   fastholdelse af de følgende driftsopgaver, der er i tråd med de nye mål:

a.   Fast, månedlig afrapportering via Generisk model af retvisende resultater

b.   Tidstro udgivelse af årsrapporter

c.   Udvidelse af eksisterende databaser, så de dækker bredere

d.   Fastholdelse af strømlining af anvendelse af standard-begrebet

e.   Forbedring og vedligehold af dokumentation af databasernes indhold i dokumentationsskabelonen

3.   Begyndende iværksættelse af klinisk meningsfuld strømlining af databasernes indhold

4.   Deltagelse i tværregional/national indsats med brug af patientrapporterede data.

5.   Meningsfuld patientinddragelse i styring af databasernes indhold