Organisationsdiagram følger  


RKKP's Videncenter leverer ensartet højniveau support til alle godkendte, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser inden for biostatistik, datamanagement, epidemiologi, it og klinisk support/koordination– samt sikrer metodeudvikling og faglig udvikling i forhold til klinisk epidemiologi, sundhedsinformatik, kvalitetsudvikling og udvikling af kliniske retningslinjer.

Udover at sikre drift og vedligehold af databaserne, så de til enhver tid opfylder bekendtgørelses- og bevillingskrav, er RKKP-organisationen forpligtet til at gennemføre visioner for databaserne fastsat af bestyrelsen.
Aktuelt vil det sige 2015-udviklingsmålene og Vision, Mission og Værdier for RKKP.

RKKP's Videncenter består af afdelingerne:

  • Afdeling for databaseområde 1: Hjerte/kar, kirurgi og akutområdet
  • Afdeling for databaseområde 2: Cancer og Cancerscreening
  • Afdeling for databaseområde 3: Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme,
  • Sekretariatet for retningslinjer
  • Team for it og data
  • Ledelsessekretariatet
  • Porteføljeleder

Afdeling 1-3 er sammen med databasernes styregrupper ansvarlig for drift og udvikling af databaserne inden for tre forskellige områder.
De tre områder kan ses her.

Afdelingerne er organiseret omkring  databasespecifikke RKKP-teams bestående af en kontaktperson, en datamanager og en epidemiolog. Databasens RKKP-team fremgår af de enkelte databasers side og kan ses af oversigt her.

Centrets Team for it og data leverer it-support til databaserne og sikrer dataflow; ledelsessekretariatet sekretariatsbetjener RKKP's Videncenter samt Fagligt råd & Bestyrelsen, mens porteføljelederen bidrager til at skabe balance mellem Videncentrets drift-, udviklings- og projektopgaver. 

Centrets fælles DMCG/RKKP sekretariat for kliniske retningslinjer understøtter evidensbaseret ved sammen med DMCG'erne at drive opgaven med udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Læs mere her: http://www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/

I centeret er derudover etableret de følgende tværgående fora, der sikrer vidensdeling og harmonisering på tværs af afdelingerne:

  • Forum for Klinisk Koordination
  • Forum for Epidemiologi og Biostatistik
  • Forum for Datamanagement

RKKP's Videncenter er under ledelse af direktør Jens Winther Jensen.