VISION for RKKP

RKKP skal fremme et sundere Danmark ved at bidrage med datastøttet kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter. Indsatsen sker i tæt samarbejde med patienter, klinikere og ledelseslag, og målet er en ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet på højeste internationale niveau.

MISSION for RKKP
RKKP bidrager til det lærende sundhedsvæsen på to fronter: ved at skabe national, faglig konsensus om høj kvalitet og ved at formidle data og viden til sundhedsvæsenet, forskere, patienter og borgere.

Afsættet er patienters inddragelse, tværfaglige og tværsektorielle samarbejder og en bred, klinisk forankring. Det er en høj prioritet for RKKP at lette dataindsamlingen i det kliniske arbejde og forbedre metoder og kompetencer, så vi kan levere valide, tilgængelige data, aktivt formidle relevant viden og fremme anvendelsen heraf.

RKKP's VÆRDIER

  • Samvirker
  • Troværdighed
  • Engagement
  • Meningsfuldhed

Ved værdierne forstår RKKP:

Samvirker:
Grupper skaber bedre resultater end individer. Derfor lægger vi vægt på samvirket med andre aktører og med patienter, ligesom vi løbende udvikler vores interne og eksterne samarbejder og den kliniske forankring. Vi opsøger og kombinerer forskellige fagligheder og kompetencer, og vi tager ansvar for at sprede viden og gode løsninger.

Troværdighed
I RKKP leverer vi valide data, analyser og fortolkning. Resultater er tidstro og kan anvendes til udvikling og kvalitetssikring. Vi overholder vores aftaler, planlægger realistisk og kommunikerer tydeligt og ærligt både indadtil og udadtil.

Engagement
Vi er engagerede i aktivt at bidrage til en ensartet høj kvalitet i sundhedsvæsenet, og vi understøtter engagementet gennem personlig og faglig udvikling. Vi er rummelige over for andre synsvinkler og respekterer forskellige tilgange til området.

Meningsfuldhed
Det er en forudsætning for RKKP, at data og viden får en konsekvens og bliver anvendt bredt, så arbejdet gavner patienterne og borgerne. Vi respekterer og påvirker dagsordenerne i sundhedsvæsenet. Vi er vedholdende nysgerrige på årsagerne til kvalitetsforskelle, og bruger vores viden til at insistere på forbedringer.