Årsrapporterne for de kliniske kvalitetsdatabaser offentliggøres på sundhed.dk sv.t. følgende afrapporteringsplan: 

De databaser, som leverer løbende afrapportering til de regionale ledelsesinformationssystemer i generisk format (se mere under løbende afrapportering), leverer også årsrapportresultater til regionerne. 

Det betyder, at patientbehandlingsansvarlige med relevant adgang har mulighed for, at følge op på resultaterne i årsrapporterne ned på CPR niveau. 

Nedenfor findes historiske kalendere, over hvornår årsrapportleverancer er leveret. Aktuelle oplysninger om leveringer fremgår af den løbende kalender, som kan ses her.

Årsrapport GM leveringskalender - 2016

Årsrapport GM leveringskalender - 2017

Årsrapport GM leveringskalender - 2018