Årsrapporterne for de kliniske kvalitetsdatabaser offentliggøres i pdf format, afrapporteringsplanen for årsrapporterne kan ses via nedenstående link.

De databaser, som leverer løbende afrapportering til de regionale ledelsesinformationssystemer i generisk format (se mere under løbende afrapportering), leverer fra juni 2015 også årsrapportresultater til regionerne.
Det betyder, at behandlingsansvarlige har mulighed for, at følge op på resultaterne i årsrapporterne ned på CPR niveau, hvis man har relevant adgang.

Nedenfor findes kalendere, over hvornår årsrapportleverancer er lavet. Vi inddeler leverancerne afhængigt hvornår en årsrapportleverance har sin første leverance (den foreløbige leverance).

Årsrapport GM leveringskalender - 2016

Årsrapport GM leveringskalender - 2017

Årsrapport GM leveringskalender - 2018