Til afrapportering af løbende aggregerede resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser, især til privathospitaler, er udviklet en afrapporteringsløsning.
 
Brugervejledning til portalen kan tilgås her 
  
Personer, der ønskes oprettet, skal anvende tilmeldingsblanket her