RKKP-styregruppen har vedtaget, at alle årsrapporter, der udgives fra de støttede, kliniske kvalitetsdatabaser skal opbygges efter denne skabelon.

Skabelonen er udarbejdet for at tilvejebringe en standardisering, som vurderes nødvendig for at skabe bedst mulige grundlag for, at rapporter fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser kan anvendes til kvalitetsudvikling af både klinikere og ledelse. 

Dermed skal skabelonen medvirke til, at årsrapporterne sikrer dels, at de faglige budskaber i rapporterne kommer klart ud til de personer, der skal følge op på dem dels, at den årlige afrapportering af kvalitetsdata sker tidstro og ensartet. 


Skabelonen angiver, hvordan basisoplysninger om kvalitetsdata skal afrapporteres. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt for en database at foretage mere dybdegående særanalyser f.eks. vedr. forskelle i langtidsoverlevelse.

Disse særanalyser er relevante for databasens arbejde og hvis det er muligt skal afrapportering af resultater for særanalyser ske i samhør med årsrapporten.

Nuværende skabelon offentliggjort juni 2016 fremstår i version 3.1 – ændringer fra version 2.0 (dec. 2013) er:

  • Frafald af brug af Ja* og samtidig introduktion af funnelplots
  • På baggrund af diskretionshensyn undladelse af resultater baseret på få patientforløb i version, der offentliggøres


Ændringer fra version 3.0 (okt. 2015) er:

  • fjernelse af forkert angivelse af, at alle resultater skal fremgå af tabellen uanset om de er baseret på få patientforløb

Særligt vedr. DMCG afrapportering