Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR) afholder stormøde den 30. november 2020, kl. 15.00-17.00.

Styregruppen for NDHR og RKKP har besluttet at afholde stormødet som et webinar, grundet coronasituationen.

Se program for webinaret

Notat om den overordnede faglige organisering er et udkast som bl.a. skal diskuteres til det kommende webinar. Efter webinaret færdiggøres dokumentet med de ændringer som besluttes på webinaret. 

Formålet med stormødet er dels at informere om status for Nyt Dansk Hjerte Register samt beskrive og diskutere de igangsatte og kommende  udviklings og driftsopgaver for NDHR, dels at bringe relevante emner vedr. Nyt Dansk Hjerteregister til diskussion i en bredere faglig kreds. Så mød op og få indflydelse på fremtiden.

Tilmelding her