Systematisk søgning efter litteratur og den efterfølgende gennemgang af litteraturen udgør kernen i udarbejdelse af den kliniske retningslinje.

Ofte er denne proces ressource- og tidskrævende for retningslinjeudviklere og "one size does not fit all" i forhold til bl.a. dokumentation af søgninger og antal fremsøgte hits.

Dette webinar har til hensigt at beskrive de mange veje der er til at sikre et systematisk fremsøgt evidensgrundlag.
Herudover gennemgår vi hvilken støtte Retningslinjesekretariatet kan yde til DMCG'erne med henblik på at øge kvaliteten af søgeprocessen og stimulere til øget sparring med kvalitetskonsulenterne i processen.  

Målgruppe:

Alle er velkomne til at deltage i webinaret – vi gør dog opmærksom på, at fokus vil være på litteratursøgning specifikt i relation til DMCG-retningslinjekonceptet.

Indhold:

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

  • Pragmatik og systematik - strukturering og kvalificering af nye søgninger.
  • Trinvise søgninger.
  • Gode råd og overvejelser ved søgninger, herunder krav til dokumentation.
  • Hvilken bistand og støtte yder sekretariatet?

Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

  • Spørgsmål og diskussion i plenum

Dato: 13. april 2021 kl. 15.30 – 16.15                                                                                                                                                                         
Sted:
Online – link følger efter tilmelding

Undervisere:

Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding:

Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • DMCG tilknytning

Frist for tilmelding: den 12. april 2021

Se printvenlig invitation 

Kontakt:

Spørgsmål til webworkshoppen bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk