Webinar for styregruppemedlemmer onsdag den 2. juni 2021

De kliniske kvalitetsdatabaser belyser sundhedsvæsenets indsats og resultater ved at indhente, koble, analysere, fortolke og formidle relevante data om patientforløbet effektivt, så de giver indsigt til kvalitetsforbedring.
Databasernes styregrupper definerer indikatorerne for god kvalitet. Men hvordan sikrer vi, at viden bliver til handlinger for at forbedre kvaliteten for patienterne?

Kom og vær med, når Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) inviterer til fyraftensmøde for styregruppemedlemmer onsdag den 2. juni 2021, kl. 15:30-17:30.

Der er lagt op til nogle spændende timer med deling af erfaringer og tanker om det fremtidige arbejde i databasernes styregrupper.

Vi sætter blandt andet fokus på

  • Hvordan nogle databaser har udviklet sig i arbejdet for at understøtte kvalitetsudvikling?
  • Hvad vil de arbejde med de kommende år?
  • Hvordan samarbejder klinikere og RKKP-teamet i styregruppen bedst om at skabe udvikling på tværs af afdelinger/sygehuse/regioner?

På webinaret vil du også få præsenteret hovedelementer i 'Vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser', som er under udarbejdelse.

Deltagere og målgruppe 
Målgruppen er formænd og øvrige medlemmer af styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser.
Alle interesserede er velkomne.

Program
Endeligt program er under udarbejdelse og følger op til seminaret.

Sidste frist for tilmelding 21.05.2021