Videregivelse af oplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser til videnskabelige/statistiske formål kan kun ske på særlige vilkår, som er beskrevet i retningslinjer for forskningsadgang.

Der må ikke rettes direkte henvendelse til patienterne på baggrund af udtræk fra databaserne, med mindre der er indhentet samtykke fra patienterne via behandleren.