Mulighed for videregivelse af personoplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser til brug for forskning og statistik (Forskeradgang)

Data fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan under visse forudsætninger videregives til forskningsformål.
Se retningslinjer for adgang her (version 5.1. af 27.6.2019).

Alle ansøgninger om at få videregivet data fra godkendte, støttede kliniske kvalitetsdatabaser skal ske via portalen her: https://rkkp-forskningsadgang.dk

Bemærk, at ansøgningsskema i onlinesystemet endnu ikke afspejler ændringer ifm. ikrafttrædelsen af persondataforordningen samt databeskyttelsesloven den 25. maj 2018. Hvis der ansøges om data til projekt registreret under en fortegnelse markeres i feltet "Godkendelse via en myndigheds paraplyanmeldelse.

Ansøgere anbefales at se teknisk vejledning til brug af systemet her.
Retningslinjerne har været gældende for alle ansøgninger om videregivelse/dataadgang, modtaget i databaserne efter d. 1. februar 2013.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende de kliniske kvalitetsdatabaser samt reglerne for behandling af personoplysninger.

Seneste gennemgribende revision er sket i forbindelse med ikrafttrædelsen af persondataforordningen samt databeskyttelsesloven den 25. maj 2018.

De oprindelige retningslinjer var baseret på ”Rapport om anvendelse af kliniske kvalitetsdata til forskning”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det daværende Rådgivende Forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og efterfølgende revideret jf. bl.a. ændringer i hjemmelgrundlag, organisatoriske ændringer og ændrede tekniske ansøgningsløsninger.

Den oprindelige rapport kan rekvireres ved henvendelse til RKKP (fagligkvalitet@rkkp.dk)