Mulighed for videregivelse af personoplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser til brug for forskning og statistik (Forskeradgang)

Data fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan under visse forudsætninger videregives til forskningsformål.
Se retningslinjer for adgang (version 5.2. af 9. juni 2020).

Alle ansøgninger om at få videregivet data fra godkendte, støttede kliniske kvalitetsdatabaser skal ske via portalen her: https://rkkp-forskningsadgang.dk

19-03-2020: COVID-19 relaterede forskningsprojekter har mulighed for at få hastebehandlet deres ansøgning om data fra de kliniske kvalitetsdatabaser. 

Hvis du ønsker at benytte muligheden, skal du angive COVID-19 som del af projekttitel i din ansøgning via https://www.rkkp-forskningsadgang.dk/. Samtidig med indsendelse af ansøgning bedes du sende mail til annhan@rkkp.dk & fagligkvalitet@rkkp.dk.

Videregivelse til COVID-19 relaterede forskningsprojekter sker med supplerende vilkår:

  • Videregivelse sker på baggrund af ansøgers angivelse, at der er tale om nødvendige og relevante data for gennemførsel af godkendt COVID-19 relateret forskningsprojekt.
  • Hvis senere faglig behandling af ansøgning viser, at dette vilkår – imod forventning - ikke er opfyldt, skal ansøger slette data og resultater baseret på data.

Øvrige vilkår fremgår af retningslinjer og er uændret gældende.

Ansøgere anbefales at se teknisk vejledning til brug af systemet her.
Retningslinjerne har været gældende for alle ansøgninger om videregivelse/dataadgang, modtaget i databaserne efter d. 1. februar 2013.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende de kliniske kvalitetsdatabaser samt reglerne for behandling af personoplysninger.

Seneste gennemgribende revision er sket i forbindelse med ikrafttrædelsen af persondataforordningen samt databeskyttelsesloven den 25. maj 2018.

De oprindelige retningslinjer var baseret på ”Rapport om anvendelse af kliniske kvalitetsdata til forskning”, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det daværende Rådgivende Forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og efterfølgende revideret jf. bl.a. ændringer i hjemmelgrundlag, organisatoriske ændringer og ændrede tekniske ansøgningsløsninger.

Den oprindelige rapport kan rekvireres ved henvendelse til RKKP (fagligkvalitet@rkkp.dk)