På anbefaling af RKKP's faglige råd er fremsat forslag om ændrede retningslinjer for forskningsadgang til data fra de kliniske kvalitetsdatabaser

Se forslag til opdaterede retningslinjer.

De primære foreslåede ændringer er:

  • Mere strømlinet sagsbehandlingsproces via:
    • Udvidelse og formalisering af RKKP-teamets rolle i kontrol af ansøgning forud for fremsendelse til styregruppe
    • Forkortede sagsbehandlingstider bl.a. ift. tid afsat til styregruppens sagsbehandling
  • Understregning af krav til ansøgninger om store datamængder til Big data/Machine Learning/AI-projekter.

Høring gennemføres frem til d. 14. august 2020 kl. 14.00. Spørgsmål eller høringssvar kan rettes til fagligkvalitet@rkkp.dk